Základní informace o společnosti

Informace uveřejňované dle § 7 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb.

Název společnosti: HOSTLINK a.s. IČ: 041 80 101 DIČ: CZ04180101

Sídlo společnosti: Klapkova 1874/83, 182 00 Praha Zápis v OR: zápis do OR vedeného Městským soudem v Praze oddíl B vložka 20732 ID Datové schránky: f4xk4g Bankovní účet: 2800881431/2010

Struktura vztahů Mateřská společnost: HOSTLINK a.s., Klapkova 1874/83, 182 00 Praha 8 Dceřiná společnost: GREENPORT group s.r.o., Klapkova 1874/83, 182 00 Praha 8

Skupinové registrace: členové skupiny HOSTLINK a.s. GREENPORT group s.r.o. DIČ skupinové registrace: CZ699004778

 

e-mail:    hostlink@hostlink.eu